Søk plass
Hjem  |  Ukategorisert   |   Alice Springs og så litt tanker og refleksjoner

Vår første offisielle (og eneste hele) dag i Alice Springs er preget av vann og avslapping, men også noe spenning. Vi drar et stykke utenfor byen og flytter oss fra rolige vannhull til vannhull. De er nesten som hemmelige oaser, for det er ikke mange flere der enn oss. Slik går dagen, med bading, soling, boklesing og musikkhøring. Men så drar vi tilbake til byen, og til det lokale reptilsenteret. Der får vi utfordre oss selv med å holde diverse reptiler, inkludert en veldig stor ikke-giftig pyton. Spesielt imponerende er det når Hilde, som har slangefobi, holder slangen ikke bare en gang, men to!

AID_3256

Alice Springs er den tredje største byen i the Northern Territory, hvor 20 % av befolkningen er aboriginske personer. Reg advarer oss mens vi kjører bussen at byen er farlig om kvelden og natta, for går du ut blir du mest sannsynlig banket opp. Det er ikke ukjent at store deler av den aboriginske befolkningen i landet er preget av fattigdom – noe som opplagt henger sammen med et lavt utdanningsnivå, noe som igjen er forårsaket av kulturkrasj og for lite prioritering fra statens side. Det er heller ikke ukjent at når man har stor fattigdom, ikke minst i byer, er kriminaliteten selvfølgelig høy.
Og vi kan «se» fattigdommen blant aboriginske folk på gata…

For det er store problemer blant aboriginske folk i Australia. Som med andre innfødte grupper, er levestandaren dårligere enn den generelle befolkningen. Helse er dårligere, inntekt er dårligere og bostandarden er dårligere. Spedbarnsdødeligheten er høyere, andelen uten jobb er høyere, og andelen som arresteres og fengsles er høyere. Noen kan si at det siste skyldes at de rett og slett er mer kriminelle enn «andre», men 3 % kan ikke begå 30 % av alle forbrytelser (andelen aborginske kvinner som sitter inne i forhold til «andre kvinner»). I et land som er veldig preget av rasisme (mer enn man tror), kan nok mye forklares av rasistisk profilering. Det er jo snakk om et land hvor asyksøkere plasseres på egne øyer…

Et nytt og ekstremt stort problem har også dukket opp den siste tiden. Den nåværende regjeringen, ledet av statsminister Tony Abbott, har i det nye budsjettet kuttet hundrevis av millioner som gikk til å støtte og hjelpe abogirinske folk og samfunn. En konsekvens av dette er at 100-150 (av 278) aboriginske samfunn i West Australia er planlagt å stenges når pengene går ut i sommer. Flere samfunn har også blitt stengt i the Northern Territory, men ennå ikke Lilla…
Disse samfunnene tillater folk å bo i deres land, hvor de kan vedlikeholde deres språk og spirituelle tiknytning til landet. Når god nok hjelp og støtte gis til disse samfunnene, vises det at levestandaren er høyere og sosiale problemer (som vold og rusmisbruk) forekommer mindre. Flere samfunn har også blitt stengt i the Northern Territory. Konsekvensene av disse stenges er og vil bli forferdelig.
Det har blitt startet underskriftkampanjer og det har blitt arrangert demonstrasjoner, og forhåpentligvis vil politikerne se fornuft og innse at kulturmord og masseflytting ikke er en gunstig konsekvens.

Nå har jeg pratet mye om det negative med Australia og situasjonen til aborginske folk i dag… Men som Reg sa, så ser han håpet i den framtidige generasjonen, som blir mer utdannet om aborinske kulturer og blir mer sensitive til forskjellige kulturer fordi de vokser opp i et multikultuerlt samfunn. Jeg og har troen om at ting blir bedre med tiden, så lenge toleranse, åpenhet og utdanning fortsetter å være i fokus… Og man ikke gjentar historiens feiltagelser.