Vi har eit meldingsblad ved skulen vår – skrive for å halde kontakt med tidlegare elevar, tilsette, indremisjonsrørsla vår og skulevener. Før har bladet heitt Borgnytt og Borg enno (jf borg.no hihihi)  men no er det Raus – etter ein av kjerneverdiane våre. Bladet kjem med ei utgåve i året, du kan få det tilsendt om du sender postadressa di til admin@alesundfhs.no. Vi sender ut bladet gratis og håpar gåver dekker kostnadane. 

Her kan du laste ned nokre av dei siste utgåvene:

Raus 2021

Raus 2020  

Raus 2019

 

Borgnytt 2017

Borgnytt 2016

Borgnytt 2015