Nyttig informasjon

Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt. Årsplan  Vi regner med at normal reisevirksomhet kan komme i gang etter vaksinering av store befolkningsgrupper, ut på høsten 2021. Israel har kommet langt i sin vaksinering og vi satser på … Fortsett å lese Nyttig informasjon