Nyttig informasjon

Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt. Årsplan  Her er et eksempel på årsplanen som kommer i inntaksskrivet og oppdateres her i slutten av januar. Skolestart for 2022-23 er satt til lørdag 27. august.   Timeplan Som du … Fortsett å lese Nyttig informasjon