Nyttig informasjon

Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt. Årsplan Det kan komme endringer i opplegg, men ferier og frihelger er lagt fast i årplanen.  … Fortsett å lese Nyttig informasjon