Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt.

Årsplan

Last ned årsplan som pdf her

Det kan komme endringer i opplegg, men ferier og frihelger er lagt fast i årplanen. 

 

 

Timeplan

Som du kanskje har sett i årsplanen er ukene svært forskjellige. Men når vi har uker uten prosjekt og turer, kan en uke se slik ut:

 

Økonomi

Følgende er inkludert i våre priser:

  • Grunnkostnaden inkluderer dobbeltrom med dusj/wc. Vi har nesten ikke rom uten dusj/wc og har derfor valgt å inkludere dette. Dette utgjør ofte en tilleggskostnad på kr. 4000-7000 hos andre skoler.
  • Mange turer i Norge er inkludert i grunnkostnaden for alle elevene. Hos oss reiser alle enten til Israel og Palestina eller på alternativ tur til Sør-Norge. 
  • Ei lang linjereise er lagt inn i totalsummen for hver linje. For nær alle reisemålslinjene kan du velge Europa Backpack sin reisemålstur for å få et billigere år. Da får du med deg turopplegget som for eksempel New Zealand Friluft gjennomfører i Norge og en lang reise i Europa. 
  • Forholdsvis mange måltider er inkludert i våre turbudsjett. Dette er også noe å ta med seg når man sammenligner priser mellom skoler.

Under kommer en komplett kostnadsoversikt.  Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i priser oppgitt på eksterne nettsted (www.folkehogskole.no). Det er denne oversikten som gjelder:

Kostnader 2023-2024

Skulle tabellen bli vanskelig å lese, forsøk å øke skjermbredden (liggende format hjelper)

Prisene nedenfor er for skoleåret 2023-24. 

Grunnkostnadene er fordelt på disse postene: 

Inn-meldingOpp-holdFellesturer NorgeSkole-pengerSUM BASIS
Felles alle:29008400065009450102 850

I tillegg har du noen valg som påvirker totalsummen:

Linje i NorgeLinje-reiseReise EuropaIsrael-turNorge-tur
Afrika Mangfold300027000XXXX227008700
Australia Roadtrip500040000XXXX227008700
Australia Multisport60003900021000227008700
Reise Bo og Fritid400028000XXXX22700XXXX
Canada Backcountry60003500021000227008700
Europa Backpack400021000XXXX227008700
KRIK Idrett Kambodsja600036000XXXX227008700
New Zealand Friluftsliv70003700021000227008700
Sør Amerika Xplore50003400021000227008700
Dykking Faglinje4000? + 900040000?
avhengig av linje
21000
billigste linje
22700XXXX

XXXX= Alternativ linjereise i Europa eller alternativ til Israelsturen er ikke valgbart for denne linja.

Total kostnad ligger mellom:

BilligsteDyreste
Afrika Mangfold141 550155 550
Australia Roadtrip156 550170 550
Australia Multisport156 550170 550
Reise Bo og Fritid164 550164 550
Canada Backcountry152 550166 550
Europa Backpack136 550150 550
KRIK Idrett Kambodsja153 550167 550
New Zealand Friluftsliv155550169 550
Sør Amerika Xplore150 550164 550
Dykking Faglinje159 550178 550

Andre kostnader
• Enerom 7 000,- pr. år. Enerom fordeles etter begrunnet søknad.
• Ekstra kostutgifter fra 400,- til 1 000,- pr. måned. Gjelder spesialkost for spesielle allergier, cøliaki, vegetar med mer.
• De fleste valgfag er gratis, men noen valgfag kan medføre en ekstra kostnad (eks. heiskort, mindre beløp til materiell, Crossfit og båtførerprøve). Dersom det er ledige plasser på dykkefaget, kan disse fylles fra de andre reisemålslinjene. Det koster kr 9 000 å være med på dykkeopplæringa i Norge og Israel.
• Det er mulig å bli med på turen til Europa Backpack som reisemål selv om du går på ei linje som skal på en dyrere langtur. Det gjør det mulig å for eksempel få med seg friluftsdelen til New Zealand friluftslivog velge en rimeligere langtur.

Annen viktig info:
• Avvik mellom ulike nettsted, katalog og denne betalingsplanen kan forekomme. Det er prisene i denne betalingsplanen som gjelder. Vi beklager om slikt avvik oppstår.
• Linjeturene starter og slutter i utgangspunktet fra Gardemoen. Tilslutningsturer/hjemreise kan komme i tillegg.
• Turen til Israel og linjeturene kan avvike +/- 10% fra det som er oppgitt. I tillegg ser vi oss nødt til å ta et forbehold rundt kronens kurs mot US$. Turene er priset ut fra en dollarkurs på 9,00 NOK. Først justeres prisen for endring i dollarkurs, så vurderes om vi må benytte +/- 10 % avviket.
• Noe av dykkeopplæringen skjer på fellesturen til Israel. Norgealternativet til Israelsturen lar seg derfor ikke kombinere med dykking.
• Innmeldingspenger blir ikke tilbakebetalt om man velger å ikke ta plassen likevel. Det samme gjelder 1. avdrag som forfaller 1. august.
• Depositum (kr 800) ligger innbakt i betalingsplanen du får, men tilbakebetales ved sluttoppgjøret når ikke noe er ødelagt eller nøkler mistet, når rommet er ok rengjort ved utflytting osv. 
• Elever som slutter skolegangen i løpet av skoleåret må betale for seks uker etter at en er sluttet. Dette er ei fellesordning for folkehøgskolene og gjelder uansett grunn til at en slutter.

Halvårskurs

Skolen tilbyr halvårskurs, både høst og vår. Kostnadene for hvert kurs blir stort sett halvparten av helårskurset, men noen reiser og opplegg gjør at vårkursene er noe dyrere enn høstkurset.

Valgbare opplegg med spesielle kostnader
Skolen gir tilbud om enkeltopplegg som de elevene som velger det må betale spesielt. Dette kan være heiskort og eventuell skileie på valgfag og skidager. Dykkerkurs fram mot dykkersertifikat er en mulighet dersom det er restplasser når dykkelinjene har fått sitt. Kostnadene til dykking er inkludert i linjeoppsettet over for de som har det som linjefag. Andre elever må selv dekke kostnader knyttet til dykking (utstyr og kursavgift), men skolen stiller med transport og skaffer instruktører. Fallskjermhopp og strikkhopping rundt om i verden er også noe enkeltelever velger å gjøre og som de selv må ta kostnaden med.

Lån og stipend
Går du på folkehøgskole, får du lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil ca 120 000 kroner i undervisningsåret 2023–2024. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Fra mai 2023 kan du søke støtte for skoleåret 2023-24. For mer informasjon ta kontakt med skolen eller lånekassen (www.lanekassen.no).

Betalingsplan

I betalingsplan ligger den lange reisa til linja og norges-alternativet til Israelsturen inne.

 

 

Høyskolepoeng
Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i tillegg til alderspoeng under forutsetning av godkjent skoledokumentasjon og frammøte på 90%. Eleven må til vanlig bo på skolen for å få poengene.

Ordninger knyttet til andreårsstudenter
Ålesund folkehøgskole tilbyr et ledertreningsprogram for andreårsstudenter. Spesielt kvalifiserte og motiverte studenter som ikke har gått hos oss, kan også søke om å bli vurdert for disse plassene. Kvalifikasjon kan være fullført skoleår ved annen folkehøgskole eller bibelskole. Hos oss har alle ledertreningsstudentene 27% stilling som miljøassistenter i tillegg til fulltidsstudiet. Tre av disse miljøassistentstillingene er knyttet til oppfølgingsarbeid på linjen Reise Bo og Fritid. Søknadsskjema finner du på ÅFHSintern. Ta kontakt for mer informasjon.

ÅFHSintern

Mer informasjon til årets elever og pårørende finnes her:

 

Les mer om skolen her: