Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt.

Årsplan 

Vi regner med at normal reisevirksomhet kan komme i gang etter vaksinering av store befolkningsgrupper, ut på høsten 2021. Israel har kommet langt i sin vaksinering og vi satser på at reisen dit kan gå som oppsatt i november 2021. Hvis ikke det går, utsetter vi den til våren 2022.

Her er en oversikt over avreise og ankomst tidspunktene gjennom året (årskalenderen under avviker noe). Kan være greit å ha dem mtp fly/togreiser. Etter ferier åpner vi skolen igjen ca kl.18.00 kvelden før skolen starter.

 • Fredag 18.09.21 Frihelg fra kl.11.15 – mandag 20.09.21 kl. 08.30
 • Fredag 08.10.21 Høstferie fra 11.15 – Oppstart tirsdag 19.10.21 kl.08.30
 • Fredag 19.11.21 Frihelg fra kl.11.15 – mandag 22.11.21 kl. 08.30
 • Torsdag 16.12.21 Juleferie fra kl. 11.15 – torsdag 06.01.22 kl. 08.30
 • Fredag 28.01.22 Frihelg fra kl. 11.15 – mandag 31.01.22 kl. 08.30
 • Torsdag 17.02.22 Vinterferie fra kl.14.30 – tirsdag 01.03.22 kl. 08.30
 • Fredag 11.03.22 Frihelg fra 11.15 – kombineres med Langturen som starter mandag (eller i løpet av helgen), avtaler om avreise gjøres klassevis.
 • Påskeferien starter når linjeturen avsluttes. Dette er ulikt fra klasse til klasse. Avtaler gjøres klassevis.
 • Oppstart etter påske; onsdag 20.04.22 kl. 08.30
 • Avslutningsfest lørdag 14.05.22 – tidlig ettermiddag

 

 

Timeplan

Som du ser i årsplanen er ukene svært forskjellige. Men når vi har uker uten prosjekt og turer, kan en uke se slik ut:

 

Økonomi

Følgende er inkludert i våre priser:

 • Grunnkostnaden inkluderer dobbeltrom med dusj/wc. Vi har nesten ikke rom uten dusj/wc og har derfor valgt å inkludere dette. Dette utgjør ofte en tilleggskostnad på kr. 4000-7000 hos andre skoler.
 • Mange turer i Norge er inkludert i grunnkostnaden for alle elevene. Hos oss reiser alle enten til Israel og Vestbredden eller på alternativ tur til Sør-Norge. Sør-Norge-reisen ligger inne i grunnkostnaden for alle. Velger du Israelreisen i stedet er tillegget kr. 11 500.
 • En lang linjereise er lagt inn i summen for hver reisemålslinje. For nær alle reisemålslinjene kan du velge Europa Explore sin reisemålstur for å få et billigere år. Da får du med deg turopplegget som for eksempel New Zealand Friluft gjennomfører i Norge og en lang reise i Europa. Det er denne kombinasjonen som ligger inne i grunnprisen.
 • Grunnkostnaden, den billigste varianten på noen av reisemålslinjene, er kr. 128 850 for skoleåret 2020-21.

Under kommer en komplett kostnadsoversikt.  Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i priser oppgitt på eksterne nettsted (www.folkehogskole.no) og på linjesider. Det er denne oversikten som gjelder:
(Klikk på bildet for å gjøre det større)

Kostnader 2021-2022

Andre kostnader:

 • Enerom kr. 7000 pr. år. Enerom fordeles etter begrunnet søknad.
 • Ekstra kostutgifter fra kr. 400 til 1700 pr. måned. Gjelder spesialkost for spesielle allergier, cøliaki, vegetar med mer.
 • Fellestur til Israel er valgbar opp mot en reise i sør-Norge som koster kr. 8 200,-.
  De fleste valgfag er gratis, men noen valgfag kan medføre en ekstra kostnad (eks. heiskort, mindre beløp til materiell, Crossfit og båtførerprøve). Dersom det er ledige plasser på dykkefaget, kan disse fylles fra de andre reisemålslinjene. Det koster kr 9 000 å være med på dykkeopplæringa i Norge og Israel.
 • For de fleste reisemålslinjene har vi gjort turen til Travelstudy Active Europa valgbar som reisemål. Det gjør det mulig å for eksempel få med seg friluftsdelen til New Zealand Friluft og velge en rimeligere langtur.

Annen viktig informasjon:

 • Avvik mellom ulike nettsted, katalog og denne betalingsplanen kan forekomme. Det er prisene i denne betalingsplanen som gjelder. Vi beklager om slike avvik oppstår.
 • Linjeturene starter og slutter i utgangspunktet på Gardemoen. Tilslutningsturer/hjemreise kan komme i tillegg. Turen til Israel og linjeturene kan avvike +/- 10% fra det som er oppgitt. I tillegg ser vi oss nødt til å ta et forbehold rundt kronens kurs mot US$. Turene er priset ut fra en dollarkurs på NOK 8,50. Først justeres prisen for endring i dollarkurs, så vurderes om vi må benytte +/- 10 % avviket.
 • Deler av dykkeopplæringen skjer på fellesturen til Israel. Norgesalternativet til Israelsturen lar seg derfor ikke kombinere med dykking.
 • Innmeldingspenger blir ikke tilbakebetalt om man velger ikke å ta plassen likevel. Det samme gjelder 1. avdrag som forfaller 1. august.
 • Depositum (kr. 700) ligger innbakt i betalingsplanen som du får, men tilbakebetales ved sluttoppgjøret når ikke noe er ødelagt eller nøkler mistet, når rommet er ok rengjort ved utflytting etc.
 • Elever som slutter skolegangen i løpet av skoleåret må betale for seks uker etter sluttdato. Dette er en fellesordning for folkehøgskolene og gjelder uansett grunn til at en slutter.

Halvårskurs

Skolen tilbyr halvårskurs, både høst og vår. Kostnadene for hvert kurs blir stort sett halvparten av helårskurset, men noen reiser og opplegg gjør at vårkursene er noe dyrere enn høstkurset:

Valgbare opplegg med spesielle kostnader
Skolen gir tilbud om enkeltopplegg som de elevene som velger det må betale spesielt. Dette kan være heiskort og eventuell skileie på valgfag og skidager. Dykkerkurs fram mot dykkersertifikat er en mulighet dersom det er restplasser når dykkelinjene har fått sitt. Kostnadene til dykking er inkludert i linjeoppsettet over for de som har det som linjefag. Andre elever må selv dekke kostnader knyttet til dykking (utstyr og kursavgift), men skolen stiller med transport og skaffer instruktører. Fallskjermhopp og strikkhopping rundt om i verden er også noe enkeltelever velger å gjøre og som de selv må ta kostnaden med.

Lån og stipend
Går du på folkehøgskole, får du lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 110 200 kroner i undervisningsåret 2019–2020. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Fra mai 2020 kan du søke støtte for skoleåret 2020-21. For mer informasjon ta kontakt med skolen eller lånekassen (www.lanekassen.no).

Høyskolepoeng
Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i tillegg til alderspoeng under forutsetning av godkjent skoledokumentasjon og frammøte på 90%. Eleven må til vanlig bo på skolen for å få poengene.

Ordninger knyttet til andreårsstudenter
Ålesund folkehøgskole tilbyr et ledertreningsprogram for andreårsstudenter. Spesielt kvalifiserte og motiverte studenter som ikke har gått hos oss, kan også søke om å bli vurdert for disse plassene. Kvalifikasjon kan være fullført skoleår ved annen folkehøgskole eller bibelskole. Tre av disse stipendiatstillingene er knyttet til oppfølgingsarbeid på linjen Reise Bo og Fritid. Søknadsskjema finner du på ÅFHSintern. Ta kontakt for mer informasjon.

ÅFHSintern

Mer informasjon til årets elever og pårørende finnes her:

 

Les mer om skolen her: