Søk plass
Hjem  |  Afrika Mangfold   |   Velkommen til Afrika Mangfold!

Afrika mangfold klassen tar deg med på en spennende og lærerik reise for livet, både i Norge og til Afrika. COVID-19 pandemien har skapt noe usikkerhet rundt utenlandsreise, og har endret vårt hverdager. Vi tar likevel sikte på at, dette blir en helt unik skoleåret uavhengig av situasjonen i verden. 

Folkehøgskoleåret innebærer mer opplevelser og lærdom enn det som fremstår i brosjyren. Flere beskriver opplevelsen av å ha gått på folkehøyskolen som et berikende livsopplevelsen. En blir bedre kjent med seg selv, og får venner for livet. Klassen tilbyr reise til Kenya og Tanzania, samt innøving og opplevelse i afrikansk musikk og dans, matlaging, naturopplevelser i nærområdet. Vi er også involvert i skolens innsamling prosjektet som går til å hjelpe fattig barn i Afrika. Vi samarbeider med Ålesund Voksenopplæring, dette gir elevene våre muligheten til å bli kjent med folk fra andre kulturer og mulighet til kulturutveksling. 

Les mer om linja her!

Les mer om reisemålsturen 2019 her!

 

Anbefaler deg også å lese om alt det fine vi opplever på skolen på tvers av linjer.

https://alesundfhs.no/aktuelt/

 

Når det gjelder informasjon rundt våre tiltak rundt COVID 19, har vi laget en egen side som vi holder løpende oppdatert etterhvert som vi får informasjon fra myndighetene. Les mer her:

https://alesundfhs.no/blog/2020/05/06/covid19-informasjon/