Ålesund Folkehøgskole ligger idyllisk plassert mellom fjord og fjell 16 km fra Ålesund sentrum, 5 km fra Moa. Skolen eies av Sunnmøre Indremisjon, har plass til 115 internatelever og har 23 ansatte. Vi  er kristen – leken – aktuell – raus og ekte; vi KLARE det sammen. Skolen driver helårskurs med reisemålslinjer, kortkurs, Bed & Breakfast, utleie av lokaler og catering. Skolen har god elevsøkning og øvrige driftsområder er i fin utvikling. Skolens samlede areal er omkring 7000 m2 i skolebygg, idrettshall, festsal og internat.  I tillegg består eiendommen av åtte boenheter i fem hus.

På denne sida finner du våre utlysninger av ledige stillinger. All søknad til stillinger skjer på eget søknadsskjema. Dette skjemaet kan også brukes til å registrere åpen søknad og interesse for fremtidig ledig stilling ved skolen vår.

ER DU VÅR NYE MEDARBEIDER VED ÅLESUND FOLKEHØGSKOLE?

Det ligger pr i dag ikke ute utlysning knyttet til konkrete stillinger. Det kan bli aktuelt at vi lyser ut noe ved kjøkken og/eller assistentstilling miljøarbeid  i løpet av mai.

Åpen søknad

Dersom du ønsker å vise interesse for framtidig stilling ved Ålesund folkehøgskole – fyll ut dette skjemaet og vi kontakter deg om noe blir ledig. Skjemaet finner du her (klikk her).