Ålesund Folkehøgskole ligger idyllisk plassert mellom fjord og fjell 16 km fra Ålesund sentrum, 5 km fra Moa. Skolen eies av Sunnmøre Indremisjon, har plass til 115 internatelever og har 23 ansatte. Vi  er kristen – leken – aktuell – raus og ekte; vi KLARE det sammen. Skolen driver helårskurs med reisemålslinjer, kortkurs, Bed & Breakfast, utleie av lokaler og catering. Skolen har god elevsøkning og øvrige driftsområder er i fin utvikling. Skolens samlede areal er omkring 7000 m2 i skolebygg, idrettshall, festsal og internat.  I tillegg består eiendommen av åtte boenheter i fem hus.

På denne sida finner du våre utlysninger av ledige stillinger. All søknad til stillinger skjer på eget søknadsskjema. Dette skjemaet kan også brukes til å registrere åpen søknad og interesse for fremtidig ledig stilling ved skolen vår.

ER DU VÅR NYE MEDARBEIDER VED ÅLESUND FOLKEHØGSKOLE?

Fra 01.01.19 har vi ledig 60 % stilling som:

Lærer i kreative fag

Vi ser etter en som ønsker å arbeide som lærer i en kristen folkehøgskole. Til stillingen legges ansvar for utvikling av skolens valgfag og prosjekter innen kreative fag som forming, tegning, maling keramikk, m.m. Til stillingen ligger også ansvar i prosjekter i skolen. Vi er interessert i å høre hva du kan tenke deg å utvikle av kreative fagtilbud i en så fri skole som folkehøgskolen. Våre folkehøgskolelærere deltar i skolens sosialpedagogiske opplegg, de kan tillegges undervisning i fellesemner og valgfag, har ansvar for ord for dagen og deltar i det kristne arbeidet ved skolen.

Stillingen er på 60% og rettes i dag inn mot valgfag. Det er mulig å utvikle linjefag til stillingen og det kan dermed gjøre at stillingsprosenten kan øke noe over tid.

Aktuell fagbakgrunn kan være utdanninger i formingsfag eller bakgrunn innen kreative fag som utøvende kunstner med pedagogikk i fagkretsen. Engasjement i organisasjonsarbeid, menigheter og kristne organisasjonen kan bli tillagt vekt. Du er løsningsorientert og deltar aktivt i utvikling av skolen.

Vi kan tilby god pensjonsordning gjennom SPK. Lønn blir gitt etter tariffavtale mellom organisasjonene og Virke for lærere i folkehøgskolen. 

Nærmere opplysninger hos rektor Sven Wågen Sæther, mob 928 27 117 eller e-post sven@alesundfhs.no.

Søknad til Styret for Ålesund folkehøgskole via det generelle søknadsskjemaet innen 14. oktober 2018.

Søknaden sendes elektronisk på eget skjema – trykk her for å gå til skjema. 

 

Åpen søknad

Dersom du ønsker å vise interesse for framtidig stilling ved Ålesund folkehøgskole – fyll ut dette skjemaet og vi kontakter deg om noe blir ledig. Skjemaet finner du her (klikk her).