Elevstevnet 2021 – avlyst!

I 2020 måtte vi avlyse elevstevnet. I år (2021) skulle vi forsøke med dobbelt elevstemne.

Vi får ikkje til å arrangere elevstemne i slutten av mai i det formatet vi ønskjer og vel derfor å avlyse stemnet for 2021. Takk til alle de som har meldt dykk på. Det er inspirerande at så mange ønska seg tur hit sjølv om alt er usikkert for tida.
No gjer vi det slik at i 2025 og 2026 kallar vi inn kvar 5-  og 10 års jubilant. Desse to åra får alle som gjekk ut for 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 og 65 år spesiell invitasjon til stemnet. Så satsar vi på at alle spor av pandemirestriksjonar er vekke då.
I 2022 blir det ordinært elevstemne på Kristi himmelfartsdag 26. mai 2022. Kring nyttår får  5, 10, 20, 30, 40, 50 og 60 års jubilanter tilsendt invitasjon og Raus-bladet vårt.

Det krev innsats å halde elevlistene våre med rett navn og adresse. Send oss gjerne oppdaterte adresser om deg eller andre i kullet ditt!

Oppdatert påmeldingsskjema for stemnet i 2022 kjem på denne sida i desember 2021.

Bilder elevstemne 2019