Elevstevnet 2021!

I 2020 måtte vi avlyse elevstevnet. I år skal vi forsøke med dobbelt elevstevne. Smittevernet som blir gjeldende i slutten av mai vet vi ikke ennå. Men vi satser på at mest mulig av planen om stevne lar seg gjennomføre i slutten av mai. Dersom vi får problem med antallet vil vi prioritere de kullene som jubilerer i 2021 til stevnet i mai og heller legge opp til en lørdag i høst der 2020 jubilantene inviteres til samling. Det er uansett viktig at alle melder seg på til stevnet. Så vil vi kontakte alle påmeldte med oppdatert informasjon når vi har passert påske.

I år kan det bli spesielt fint å møtes – etter et helt år med lite feiring og fellesskap. Hos oss jubilerer vi etter at det er gått 5, 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 år siden avslutningsfesten det året du var elev ved skolen. Og pluss på 1 til hvert av tallene så har du alle jubilantkullene fra 2021.

Vi ønsker oss påmelding fra flest mulig innen påske. Da er det lettere for oss å sende ut meldinger om hvordan vi skal avvikle stevnet like etter påske.

Påmeldingsskjema

Program

Fredag 28. mai
20.00 Grilling for 5- og 10-årsjubilantene.

Lørdag 29. mai
12.00 Lunsj i matsalen
13.30 Korøvelser
15.00 Kullsamlinger / kaffi
17.30 Middag i festlig lag
19.00 Festsamling i festsalen, jubilantkor, kollekt til skolen m.m.
21.00 Kullsamlingene fortsetter. Borghallen står til disposisjon! Ta med gymtøy.

Søndag 30. mai
08.00-9.30 Frokost i matsalen – avreise

Det krever litt innsats å holde elevlistene våre med riktig navn og adresse. Send oss gjerne oppdaterte adresser om andre i kullet ditt og gi beskjed dersom du hører at noen ikke har fått invitasjon. Del dato om stevnet og påmeldings-skjema i facebookgruppa for kullet ditt! Dersom dere ikke har slik gruppe, er det nå tid for å opprette kullgruppe. Påmelding skjer på skjemaet vi har lagt ut på vår hjemmeside, gå til alesundfhs.no/andre-omrader og litt ned på denne sida finner du lenke til påmeldingsskjema.
Hvor mange som møter opp fra ditt kull er veldig avhengig av hvor sterkt dere ønsker å møtes! Dersom noen på et kull tar initiativ til å spørre litt rundt, så ender det lett med godt oppmøte. Her er bildene fra forrige gang vi fikk arrangere stevnet – https://alesundfhs.no/blog/2020/01/09/elevstemne-2020/
Vedlagt følger elevliste for kullet ditt, slik at du kan hente fram gamle kjente fra hukommelsen.
Vi gleder oss til å vise dere Ålesund folkehøgskole anno 2021.

Påmeldingsskjema