Våre lokaler

BORG utleie

Ålesund folkehøgskole er lokalisert i Hatleholen har et moderne anlegg. Stor gymsal, flott festsal, praktisk amfi og flere egnede selskapslokaler. Med disse dekker vi mange behov. Dersom du har behov for servering til ditt arrangement kan vårt kjøkken tilby flere ulike løsninger for dette.

«Vi var veldig fornøyde med å bruke salen til vår bryllupsfest! Kombinert med nydelig catering ble dette en super dag!»

Vilkår

Ålesund Folkehøgskole er en kristen folkehøgskole, og de arrangement som er her må være i samsvar med de verdier som skolen står for. Alkohol er ikke tillatt på arrangement ved skolen. Det er ikke tillatt å røyke i skolens lokaler.
Praktiske detaljer må avtales med utleier i god tid på forhånd. Dersom det er behov for noe teknisk utstyr eller lignende må dette avtales og gies opplæring i på forhånd.
Dersom det forekommer store endringer i antall gjester ønsker vi å vite det så raskt som mulig. Endelig antall må være meldt inn senest 6 dager før arrangementet (Dette gjelder ikke minnesamvær).