Ålesund Folkehøgskole er et hjem det er godt å både reise ut fra og komme tilbake til.