Med Europa Explore får du en spennende og unik reise. Ikke bare ut i Europa, men også en personlig reise med deg selv og en sosial reise sammen med medmennesker. Til sammen en dannelsesreise som vil gi deg et godt fundament til din livsreise fremover.

En viktig del av konseptet er at klassen skal finne frem til og utarbeide en tur i Europa. Det er mye lærdom i et slikt prosjekt hvor en er nødt til å inngå kompromisser, planlegge og organisere selve turen, tenke budsjett og ikke minst, forholde seg til uventede utfordringer. – Per i dag vet vi ikke hvordan situasjonen i mars 2021 kommer til å være med tanke på Covid-19-pandemien. Men med vårt opplegg vil vi være i stand til å følge situasjonen nøye gjennom høsten/vinteren og gjøre tilpasninger i reiseplanene. Dermed er vi veldig fleksible og kan legge til rette for en tur som både er trygg, spennende og realistisk.

Et folkehøgskoleår er som nevnt så mye mer enn selve klasseturen. Kanskje er det faktisk den personlige og sosiale delen av hele «reisen» som du kommer til å huske lengst. I Europa Explore har vi et mangfoldig program i tillegg til turplanleggingen. Diverse aktiviteter som små turer i nærområdet, matlaging, samfunnspolitiske analyser, lek og moro og ikke minst kulturmøter på hjemmebanen. Vårt samarbeid med voksenopplæringen i Ålesund gir oss en unik mulighet til å treffe mennesker fra hele verden!

Vi ser frem til en uforglemmelig reise sammen med deg!

PS: Hvis du noen ganger føler at korona-stormen herjer litt vel mye, så kan det være godt å tenke på hva president Franklin D. Roosevelt sa midt under den ernome krisen på 1930-tallet: «The only thing we have to fear is fear itself!»

Les mer om Europareisa 2019 her!

Les mer om linjefaget Europa Explore her!